Грунтовно вивчивши основи політології, випускник, зрештою, має відчути себе повноцінним громадянином, реальним творцем справжньої демократії. Ф.Рудич

Статті доктора політичних наук Бабкіної О.В. за 2012 рік

1. Бабкіна О. В. Розвиток політології як науки та навчальної дисципліни: досвід національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / О. В. Бабкіна // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / голов. ред. О.В.Бабкіна. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск 7. – С. 5–9.

2. Бабкіна О. В. Рецензія на монографію картунова О. В. «Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій» / О. В. Бабкіна // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / голов. ред. О.В.Бабкіна. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2012. – Випуск 8. – С. 84–87.

3. Бабкіна О. В. Держава і громадянське суспільство: механізм стримувань і противаг / О. В. Бабкіна // Міжнародна наукова конференція «восьмі юридичні читання. Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства» 10-11 жовтня 2012 р. – (0,7 д.а. у друці).

4. Бабкіна О. В. Двадцять років політичної освіти в нашому університеті / О. В. Бабкіна // Міжнародна студентська науково-практична конференція «Освіта та наука у вимірах ХХІ століття», травень 2012 року, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – (0,1 д. а. у друці).

5. Бабкіна О. В. Двадцять років політичної науки у вищих навчальних закладах України / О. В. Бабкіна // Конгрес політологів України «Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку» 18 травня 2012 року, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2012. – (0,7 д.а. у друці).

6. Бабкіна О. В. Транзитологія; Транспарентність; Ультиматум; Суб’єкти і об’єкти політики; Суспільний договір; Демократії теорії; Рівність; Поліархія; Патронаж; Партикуляризм; Політична наука (11 статей) // Політична енциклопедія. – К.: Парламентське видавництво, 2012 р. – (1, 62 д.а.).

   

Опитування  

Шановні студенти! Що найбільше приваблює вас у навчально-виховному процесі, організованому кафедрою політичних наук?

Високий фаховий рівень викладачів - 28.6%
Дружня, тепла атмосфера навчання - 32.9%
Використання нетрадиційних та інтерактивних методів навчання - 10%
Надзвичайно нерозвідана і притягуюча глибина найцікавішої науки в світі - політології - 28.6%

Total votes: 70
The voting for this poll has ended on: 31 трав. 2017 - 00:00
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ