Науковий часопис

cgiirbis 64

   

Науковий часопис

Титульна сторінка Наукового часопису

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

НАУКОВИЙ ЧАСОПИС

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.Драгоманова

 

 

 

 

 

Серія 22

 

Політичні науки

та методика викладання

соціально-політичних дисциплін

 

Випуск 10

 

 

 

Київ

Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

       УДК 066:32:372:832

ББК 66:74.263

Н 34

 

Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В.Бабкіна] – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013.

Випуск 10. – 130 с.

У збірнику вміщені наукові праці викладачів, докторантів та аспірантів, у яких висвітлюються актуальні теоретичні, наукові та науково-методичні проблеми політичних наук.

Вища атестаційна комісія України визнала журнал фаховим виданням з політичних наук

(постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р.)

Рецензенти:   Антонюк О.В., доктор політичних наук, професор;

                          Головатий М.Ф., доктор політичних наук, професор;

                          Картунов О.В., доктор політичних наук, професор.

Склад редакційної колегії:

 

Андрущенко В.П.   доктор філософських наук, професор, академік АПНУ;

Андрусишин Б.І.     доктор історичних наук, професор, академік УАПН;

Бабкін В.Д.              доктор юридичних наук, професор, академік УАПН;

Бабкіна О.В.           доктор політичних наук, професор, академік УАПН;

Бебик В.М.             доктор політичних наук, професор;

Бех В.П.                   доктор філософських наук, професор, академік УАПН;

Булда А.А.               доктор педагогічних наук, професор;

Варзар І.М.              доктор політичних наук, професор, академік УАПН;

Волинка Г.В.          доктор філософських наук, професор, академік УАПН;

Головатий М.Ф.    доктор політичних наук, професор;

Горбатенко В.П.     доктор політичних наук, професор, академік УАПН;

Дробот І.І.                доктор історичних наук, професор;

Зеленько Г.І.           доктор політичних наук;

Кремень В.Г.          доктор філософських наук, професор, академік НАНУ;

Михальченко М.І. доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАНУ;

Розова Т.В.              доктор філософських наук, професор;

Телешун С.О.          доктор політичних наук, професор;

Хилько М.І.            доктор філософських наук, професор.

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ